Сервер Документов ОИЯИ 107 записей найдено  1 - 15следующийконец  перейти к записи: Поиск длился 0.03 секунд. 
1.
The First Stage of Adjustment of the Heavy Ion Collective Accelerator Prototype. Part 1. / Sarantsev, V.P. ; Aleksandrov, V.S. ; Belyaev, L.N. ; Barabash, L.S. ; Dolbilov, G.V. ; Krasnykh, A.K. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Radonov, G. ; Sumbaev, A.P. ; et al [JINR-P9-10053]
2.
The First Stage of Adjustment of the Heavy Ion Collective Accelerator Prototype. 2. / Sarantsev, V.P. ; Aleksandrov, V.S. ; Belyaev, L.N. ; Barabash, L.S. ; Dolbilov, G.V. ; Krasnykh, A.K. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Radonov, G. ; Sumbaev, A.P. ; et al [JINR-P9-10054]
3.
Experiments on the Adjustment of a Prototype of the JINR Collective Accelerator / Sarantsev, V.P. ; Aleksandrov, V.S. ; Barabash, L.S. ; Belyaev, L.N. ; Dolbilov, G.V. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Perelshtein, E.A. ; Radonov, G.K. ; Sumbaev, A.P. ; et al
4.
Experiments on Acceleration of Nitrogen Ions in a Prototype of JINR Heavy Ion Collective Accelerator / Dolbilov, G.V. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Perelshtein, E.A. ; Radonov, G.K. ; Sarantsev, V.P. ; Sumbaev, A.P. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Fartushnyi, V.P. ; Fateev, A.A. ; et al [JINR-P9-11191]
5.
Study on the electron Ring Dynamics on Constriction Final Radii in a Prototype of Heavy Ion Collective Accelerator / Sarantsev, V.P. ; Aleksandrov, V.S. ; Barabash, L.S. ; Dolbilov, G.V. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Radonov, G.K. ; Sumbaev, A.P. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Fartushnyi, V.P. ; et al [JINR-P9-10917]
6.
ACCELERATION OF ELECTRON ION RINGS IN ELECTRICAL FIELD / Dolbilov, G.V. ; Kazacha, V.I. ; Kozhukhov, I.V. ; Konnov, G.I. ; Krasnykh, A.K. ; Mironov, V.I. ; Novikov, V.G. ; Perelshtein, E.A. ; Radonov, G.K. ; Sarantsev, V.P. ; et al [JINR-P9-12414]
7.
THE FIRST STAGE OF HEAVY IONS COLLECTIVE ACCELERATOR KUTI-20. (IN RUSSIAN) / Aleksandrov, V.S. ; Golubev, I.I. ; Dolbilov, G.V. ; Dubovik, L.V. ; Inkin, V.D. ; Kazacha, V.I. ; Lebedev, N.I. ; Mazhulin, A.V. ; Mironov, V.I. ; Nikolaev, V.P. ; et al
8.
MEASUREMENT OF PARAMETERS OF ELECTRON ION RING OF COLLECTIVE HEAVY ION ACCELERATOR BY TIME-OF-FLIGHT METHOD / Dolbilov, G.V. ; Krasnykh, A.K. ; Lebedev, N.I. ; Sarantsev, V.P. ; Sumbaev, A.P. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Fateev, A.A. ; Shalyapin, V.N. ; Shcheulin, A.S. [JINR-P9-80-126]
9.
ELECTRON - ION RING COMPONENTS SEPARATION AND MEASUREMENT OF CHARACTERISTICS OF ION FLUXES ON THE KUTI PROTOTYPE / Aleksandrov, V.S. ; Dolbilov, G.V. ; Kuznetsov, I.V. ; Razuvakin, V.N. ; Sarantsev, V.P. ; Sumbaev, A.P. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Cheremukhin, A.E. ; Shalyapin, V.N. [JINR-P9-83-862]
10.
Formation of the Magnetic Field of the Accelerating Magnetic System for the Heavy Ion Collective Accelerator Prototype / Aleksandrov, V.S. ; Aleksakhin, Yu.I. ; Lachinov, V.M. ; Makoveev, V.K. ; Perelshtein, E.A. ; Sarantsev, V.P. ; Timokhin, V.N. ; Chalyshev, V.V
11.
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MEASUREMENT TECHNIQUES FOR ION ACCUMULATION OVER BREMSSTRAHLUNG / Dolbilov, G.V. ; Inkin, V.D. ; Krasnykh, A.K. ; Mozelev, A.A. ; Sarantsev, V.P. ; Sumbaev, A.P. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Fateev, A.A. ; Shestakov, B.A. ; Shcheulin, A.S. [JINR-P9-12963]
12.
Electron Injection System for Heavy Ion Accelerator / Dolbilov, G.V. ; Krasnykh, A.K. ; Sarantsev, V.P. ; Shcheulin, A.S.
13.
ELECTRON - ION RING FORMING IN THE KUTI-20 ADGEZATOR MAGNETIC SYSTEM WITH INCREASED FIELD INDEX VALUE / Aleksandrov, V.S. ; Aleksakhin, Yu.I. ; Antropov, V.K. ; Biisky, S.M. ; Dolbilov, G.V. ; Dubovik, L.V. ; Kazarinov, N.Yu. ; Maltsev, A.A. ; Mironov, V.I. ; Petrov, V.A. ; et al [JINR-P9-88-423]
14.
Main Experimental Results on a Collective Accelerator Prototype at Dubna JINR. (Talk, in Russian) / Sarantsev, V.P.
15.
FORMATION OF THE MAGNETIC FIELD OF THE ACCELERATING MAGNETIC SYSTEM FOR THE HEAVY ION COLLECTIVE ACCELERATOR PROTOTYPE / Aleksandrov, V.S. ; Aleksakhin, Yu.I. ; Lachinov, V.M. ; Makoveev, V.K. ; Perelshtein, E.A. ; Sarantsev, V.P. ; Timokhin, V.N. ; Chalyshev, V.V. [JINR-P9-11663]

Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать на других серверах
recid:9034 в Amazon
recid:9034 в CERN EDMS
recid:9034 в CERN Indico
recid:9034 в CERN Intranet
recid:9034 в CiteSeer
recid:9034 в Google Books
recid:9034 в Google Scholar
recid:9034 в Google Web
recid:9034 в IEC
recid:9034 в IHS
recid:9034 в INSPEC
recid:9034 в INSPIRE
recid:9034 в ISO
recid:9034 в KISS Books/Journals
recid:9034 в KISS Preprints
recid:9034 в NEBIS
recid:9034 в SLAC Library Catalog