Сервер Документов ОИЯИ 47 записей найдено  1 - 15следующийконец  перейти к записи: Поиск длился 0.02 секунд. 
1.
Rotational bands in 101- Nb-103 and 98, Y-100 nuclei and identification of yrast bands in La-146 and Pr-149 / Hwang, J.K. ; Ramayya, A.V. ; Gilat, J. ; Hamilton, J.H. ; Peker, L.K. ; Rasmussen, J.O. ; Kormicki, J. ; Ginter, T.N. ; Babu, B.R.S. ; Beyer, C.J. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
2.
Identification of the gamma transitions in Tc and Cs products of Cf-252 fission and possible 7/2+ [413] bands in 105- Tc-109 isotopes / Hwang, J.K. ; Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Peker, L.K. ; Kormicki, J. ; Babu, B.R.S. ; Ginter, T.N. ; Beyer, C.J. ; Rasmussen, J.O. ; Gilat, J. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
3.
Identification of new negative-parity levels in 152, Nd-154 / Zhang, X.Q. ; Hamilton, J.H. ; Ramayya, A.V. ; Peker, L.K. ; Hwang, J.K. ; Jones, E.F. ; Komicki, J. ; Beyer, C.J. ; Gore, P.M. ; Babu, B.R.S. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
4.
Identification of Mo-109 and possible octupole correlations in 107, Mo-109 / Hwang, J.K. ; Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Peker, L.K. ; Kormicki, J. ; Babu, B.R.S. ; Ginter, T.N. ; Ter-Akopian, G.M. ; Oganessian, Yu.Ts. ; Daniel, A.V. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
5.
Cold (neutronless) alpha ternary fission of Cf-252 / Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Hwang, J.K. ; Peker, L.K. ; Kormicki, J. ; Babu, B.R.S. ; Ginter, T.N. ; Sandulescu, A. ; Florescu, A. ; Carstoiu, F. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
6.
Yields of correlated fragment pairs in spontaneous fission of Cf-252 / Ter-Akopian, G.M. ; Hamilton, J.H. ; Oganessian, Yu.Ts. ; Daniel, A.V. ; Kormicki, J. ; Ramayya, A.V. ; Popeko, G.S. ; Babu, B.R.S. ; Lu, Q.-H. ; Butler-Moore, K. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
7.
Identification of new collective bands in neutron-rich Zr-102 / Li, K. ; Hamilton, J.H. ; Ramayya, A.V. ; Zhu, S.J. ; Luo, Y.X. ; Hwang, J.K. ; Goodin, C. ; Rasmussen, J.O. ; Ter-Akopian, G.M. ; Daniel, A.V. ; et al
e-proceeding
8.
Observation of a vh(11/2 pair alignment in neutron-rich Pd-118 / Zhang, X. Q. ; Hamilton, J. H. ; Ramayya, A. V. ; Zhu, S. J. ; Hwang, J. K. ; Beyer, C. J. ; Kormicki, J. ; Jones, E. F. ; Gore, P. M. ; Babu, B. R. S. ; et al
Внешние ссылки: ADSABS DOI PHRVA-C e-proceeding
9.
Observation of rotational bands in the neutron rich Ru-107 nucleus / Zhu, S.J. ; Hamilton, J.H. ; Ramayya, A.V. ; Hwang, J.K. ; Gan, C.Y. ; Zhang, X.Q. ; Beyer, C.J. ; Kormicki, J. ; Sakhaee, M. ; Yang, L.M. ; et al
Внешние ссылки: ADSABS PHRVA-C e-proceeding
10.
Identification of nu 9/2 [404] band in Sr-97 / Hwang, J.K. ; Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Fong, D. ; Beyer, C.J. ; Gore, P.M. ; Luo, Y.X. ; Rasmussen, J.O. ; Wu, S.C. ; Lee, I.Y. ; et al
Внешние ссылки: ADSABS DOI PHRVA-C e-proceeding
11.
Identification of levels in neutron-rich Ce-145 and Ce-147 nuclei / Sakhaee, M. ; Zhu, S.J. ; Hamilton, J.H. ; Ramayya, A.V. ; Hwang, J.K. ; Zhang, X.Q. ; Yang, L.M. ; Zhu, L.Y. ; Gan, C.Y. ; Jones, E.F. ; et al
Внешние ссылки: ADSABS DOI PHRVA-C e-proceeding
12.
Identification of gamma transitions in Ba-147, Ce-149, and Nd-151, Nd-153 / Babu, B.R.S. ; Zhu, S.J. ; Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Peker, L.K. ; Wang, M.G. ; Ginter, T.N. ; Kormicki, J. ; Ma, W.C. ; Cole, J.D. ; et al
Внешняя ссылка: PHRVA-C e-proceeding
13.
New Spontaneous Fission Mode for Cf-252: Indication of Hyperdeformed 144, 145, Ba-146 at Scission / Ter-Akopian, G.M. ; Hamilton, J.H. ; Oganessian, Yu.Ts. ; Daniel, A.V. ; Kormicki, J. ; Ramayya, A.V. ; Popeko, G.S. ; Babu, B.R.S. ; Lu, Q.-H. ; Butler-Moore, K. ; et al
e-proceeding
14.
Negative parity bands of Pd-115 and band structures in Pd-113,115,117 / Fong, D. ; Hwang, J.K. ; Ramayya, A.V. ; Hamilton, J.H. ; Luo, Y.X. ; Gore, P.M. ; Jones, E.F. ; Walters, W.B. ; Rasmussen, J.O. ; Stoyer, M.A. ; et al
Внешние ссылки: DOI PHRVA-C e-proceeding
15.
Neutron Multiplicities and Yields of Correlated Zr-Ce and Mo-Ba Fragment Paris in Spontaneous Fission of Cf-252 / Ter-Akopian, G.M. ; Hamilton, J.H. ; Oganessian, Yu.Ts. ; Kormicki, J. ; Popeko, G.S. ; Daniel, A.V. ; Ramayya, A.V. ; Lu, Q. ; Butler-Moore, K. ; Ma, W.C. ; et al
e-proceeding

Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать на других серверах
recid:22151 в Amazon
recid:22151 в CERN EDMS
recid:22151 в CERN Indico
recid:22151 в CERN Intranet
recid:22151 в CiteSeer
recid:22151 в Google Books
recid:22151 в Google Scholar
recid:22151 в Google Web
recid:22151 в IEC
recid:22151 в IHS
recid:22151 в INSPEC
recid:22151 в INSPIRE
recid:22151 в ISO
recid:22151 в KISS Books/Journals
recid:22151 в KISS Preprints
recid:22151 в NEBIS
recid:22151 в SLAC Library Catalog