Сервер Документов ОИЯИ 35 записей найдено  началопредыдущий21 - 35  перейти к записи: Поиск длился 0.00 секунд. 
21.
TUBULAR SUPERCONDUCTOR PULSED DIPOLE MAGNET WITH CIRCULATING CRYOSTATIC SYSTEM / Agapov, N.N. ; Dyachkov, E.I. ; Zeldovich, A.G. ; Krylov, V.V. ; Kuzichev, V.N. ; Kulikov, Yu.V. ; Kuryatnikov, E.K. ; Makarov, L.G. ; Nikitaev, P.I. ; Sazonov, N.M. ; et al
22.
PRESENT DAY STATUS OF THE SYNCHROPHASOTRON AS A NUCLEAR ACCELERATOR. (TALK) / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Donets, E.D. ; Issinsky, I.B. ; Makarov, L.G. ; Monchinsky, V.A. ; Popov, V.A. ; Semenyushkin, I.N. ; Sikolenko, V.F. ; Volkov, V.I. ; et al
Внешняя ссылка: JACOW
23.
DUBNA SYNCHROPHASOTRON PERFORMANCE AND REFINEMENT (3RD QUARTER OF 1979) / Voevodin, M.A. ; Golembevsky, V.F. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Kazansky, G.S. ; Karlov, I.I. ; Korukov, N.A. ; Makarov, L.G. ; Perfeev, V.N. ; et al [JINR-9-80-128]
24.
The Synchrophasotron: An Accelerator of Relativistic Nuclei. (Talk) / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Chekhlov, K.V. ; Donets, E.D. ; Issinsky, I.B. ; Kirillov, A.D. ; Makarov, L.G. ; Pikin, A.I. ; Semenyushkin, I.N. ; Smirnov, A.A. ; et al
25.
JINR Synchrophasotron. Performance and Improvement (3rd Quarter of 1980) / Voevodin, M.A. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karpov, I.I. ; Makarov, L.G. ; Perfeev, V.N. ; Semenyushkin, I.N. ; Stepanyuk, V.L. ; Sherstyanov, D.I. ; et al [JINR-9-81-17]
26.
PULSED DIPOLE MAGNET OF HOLLOW COMPOSITE SUPERCONDUCTOR WITH A CIRCULATION REFRIGERATION SYSTEM / Agapov, N.N. ; Dyachkov, E.I. ; Zeldovich, A.G. ; Krylov, V.V. ; Kuzichev, V.N. ; Kulikov, Yu.V. ; Kuryatnikov, E.K. ; Makarov, L.G. ; Nikitaev, P.I. ; Sazonov, N.M. ; et al [JINR-P8-12786]
27.
THE DUBNA SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT (the 3rd Quarter of 1978) / Buldakovsky, V.N. ; Voevodin, M.A. ; Volkov, V.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Issinsky, I.B. ; Karpov, I.I. ; Kirillov, A.D. ; Kovalenko, A.D. ; et al [JINR-9-12198]
28.
HEAVY ION ACCELERATOR FACILITY. (TALK) / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Chernikov, V.I. ; Chernykh, E.V. ; Denisov, Yu.N. ; Issinsky, I.B. ; Kirillov, A.D. ; Kolpakov, I.F. ; Kulakova, E.M. ; Makarov, L.G. ; et al
Внешняя ссылка: JACOW
29.
90 CHANNEL CHERENKOV MASS SPECTROMETER FOR HIGH-ENERGY ELECTRONS AND GAMMA QUANTA (THE 'PHOTON' INSTALLATION) / Aberichev, C.A. ; Arkhipov, V.V. ; Astvatsaturov, R.G. ; Bakaev, V.V. ; Baldin, A.M. ; Basiladze, S.G. ; Boitsova, L.S. ; Golovanov, L.B. ; Zanevsky, Yu.V. ; Ivanov, A.B. ; et al
30.
SOME PROPERTIES OF 2.5-T 'WINDOW FRAME' TYPE SUPERCONDUCTING MAGNETS / Averichev, S.A. ; Aksenov, V.G. ; Baldin, A.M. ; Dyachkov, E.I. ; Zeldovich, A.G. ; Kulikov, Yu.V. ; Makarov, L.G. ; Matyushevsky, E.A. ; Nikitaev, P.I. ; Polyakova, R.V. ; et al [JINR-P8-11700C78-07-04.1-2]
31.
THE JINR SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT (THE FIRST QUARTER OF 1978) / Beznogikh, Yu.D. ; Bonch-Osmolovsky, A.G. ; Voevodin, M.A. ; Govorov, A.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Kazansky, G.S. ; Karpov, I.I. ; Kovalenko, A.D. ; et al [JINR-9-11765]
32.
Hydrostatic System for Controlling Height and Position of the JINR Synchrophasotron / Vasyutinsky, I.Yu. ; Zinovev, L.P. ; Karpov, I.I. ; Kulakova, E.M. ; Makarov, L.G. ; Semenyushkin, I.N. ; Smirnov, Yu.V. ; Ukhraniko, V.M. ; Fedoseev, Yu.E. ; Chernikov, V.I. ; et al [JINR-9-11329]
33.
Sinkhrofazotron OIYaI. rabota i sovershenstvovanie (2 kvartal 1978 g) / Vadeev, V.P. ; Voevodin, M.A. ; Donets, E.D. ; Dudnikov, V.G. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karpov, I.I. ; Kovalenko, A.D. ; Kuzikhin, B.N. ; et al [JINR-9-11990]
34.
Light Nuclei Acceleration in Lve JINR Synchrophasotron / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Volkov, V.I. ; Donets, E.D. ; Zinovev, L.P. ; Kolpakov, I.F. ; Makarov, L.G. ; Monchinsky, V.A. ; Pikin, A.I. ; Semenyushkin, I.N. ; et al
35.
Cryogenic system of the nuclotron: a new superconducting synchrotron / Baldin, A ; Agapov, N N ; Belushkin, A V ; Dyachkov, E I ; Khodzhibagiyan, H G ; Kovalenko, A D ; Makarov, L G ; Matyushevsky, E A ; Smirnov, A A [E9-93-273] [JINR-E9-93-273]

Сервер Документов ОИЯИ : 35 записей найдено   началопредыдущий21 - 35  перейти к записи:
Смотрите также: похожие имена автора
1 Makarov, L G
Вы хотите получать уведомление о новых документах, соотетствующих этому запросу?
Установите персональное email оповещение или подпишитесь на RSS-канал.
Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать на других серверах
Makarov, L.G. в Amazon
Makarov, L.G. в CERN EDMS
Makarov, L.G. в CERN Indico
Makarov, L.G. в CERN Intranet
Makarov, L.G. в CiteSeer
Makarov, L.G. в Google Books
Makarov, L.G. в Google Scholar
Makarov, L.G. в Google Web
Makarov, L.G. в IEC
Makarov, L.G. в IHS
Makarov, L.G. в INSPEC
Makarov, L.G. в INSPIRE
Makarov, L.G. в ISO
Makarov, L.G. в KISS Books/Journals
Makarov, L.G. в KISS Preprints
Makarov, L.G. в NEBIS
Makarov, L.G. в SLAC Library Catalog
Makarov, L.G. в Scirus