JINR Document Server 52 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.10 seconds. 
1.
Hydrostatic System for Controlling Height and Position of the JINR Synchrophasotron / Vasyutinsky, I.Yu. ; Zinovev, L.P. ; Karpov, I.I. ; Kulakova, E.M. ; Makarov, L.G. ; Semenyushkin, I.N. ; Smirnov, Yu.V. ; Ukhraniko, V.M. ; Fedoseev, Yu.E. ; Chernikov, V.I. ; et al [JINR-9-11329]
2.
DUBNA SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT (3RD QUARTER, 1982) / Brovko, O.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karpov, I.I. ; Makarov, L.G. ; Mikhailov, A.I. ; Monchinsky, V.A. ; Perfeev, V.N. ; Semenyushkin, I.N. ; et al [JINR-9-83-24]
3.
SYNCHROPHASOTRON OPERATION AND IMPROVEMENT (JUNE - SEPTEMBER, 1981) / Anishchenko, N.G. ; Beznogikh, Yu.D. ; Valevich, A.I. ; Ershov, V.P. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karpov, I.I. ; Makarov, L.G. ; Monchinsky, V.A. ; et al [JINR-9-82-177]
4.
DUBNA SYNCHROPHASOTRON. OPERATION AND IMPROVEMENT: 1ST QUARTER, 1982 / Voevodin, M.A. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Issinsky, I.B. ; Karpov, I.I. ; Makarov, L.G. ; Novikov, S.A. ; Perfeev, V.N. ; Semenyushkin, I.N. ; et al [JINR-9-82-623]
5.
PRESENT DAY STATUS OF THE SYNCHROPHASOTRON AS A NUCLEAR ACCELERATOR. (TALK) / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Donets, E.D. ; Issinsky, I.B. ; Makarov, L.G. ; Monchinsky, V.A. ; Popov, V.A. ; Semenyushkin, I.N. ; Sikolenko, V.F. ; Volkov, V.I. ; et al
External link: JACOW
6.
The Synchrophasotron: An Accelerator of Relativistic Nuclei. (Talk) / Baldin, A.M. ; Beznogikh, Yu.D. ; Chekhlov, K.V. ; Donets, E.D. ; Issinsky, I.B. ; Kirillov, A.D. ; Makarov, L.G. ; Pikin, A.I. ; Semenyushkin, I.N. ; Smirnov, A.A. ; et al
7.
JINR Synchrophasotron. Performance and Improvement (3rd Quarter of 1980) / Voevodin, M.A. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karpov, I.I. ; Makarov, L.G. ; Perfeev, V.N. ; Semenyushkin, I.N. ; Stepanyuk, V.L. ; Sherstyanov, D.I. ; et al [JINR-9-81-17]
8.
THE DUBNA SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT (the 3rd Quarter of 1978) / Buldakovsky, V.N. ; Voevodin, M.A. ; Volkov, V.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Issinsky, I.B. ; Karpov, I.I. ; Kirillov, A.D. ; Kovalenko, A.D. ; et al [JINR-9-12198]
9.
THE JINR SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT (THE FIRST QUARTER OF 1978) / Beznogikh, Yu.D. ; Bonch-Osmolovsky, A.G. ; Voevodin, M.A. ; Govorov, A.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Kazansky, G.S. ; Karpov, I.I. ; Kovalenko, A.D. ; et al [JINR-9-11765]
10.
DUBNA SYNCHROPHASOTRON: OPERATION AND IMPROVEMENT, JULY - DECEMBER 1984 / Balandikov, A.N. ; Beznogikh, Yu.D. ; Volkov, V.I. ; Govorov, A.I. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Karlov, I.I. ; Kulikov, I.I. ; Makarov, L.G. ; et al [JINR-9-85-511]
11.
Beam Extraction System of the Synchrophasotron / Buldakovsky, V.N. ; Chernikov, V.I. ; Issinsky, I.B. ; Kirillov, A.D. ; Makarov, L.G. ; Novikov, S.A. ; Omelchenko, B.D. ; Sikolenko, V.F. ; Vasilishin, B.V. ; Volkov, V.I. ; et al
External link: JACOW
12.
DUBNA SYNCHROPHASOTRON PERFORMANCE AND REFINEMENT (3RD QUARTER OF 1979) / Voevodin, M.A. ; Golembevsky, V.F. ; Zabolotin, V.P. ; Zinovev, L.P. ; Isaev, A.S. ; Kazansky, G.S. ; Karlov, I.I. ; Korukov, N.A. ; Makarov, L.G. ; Perfeev, V.N. ; et al [JINR-9-80-128]
13.
POSSIBILITIES OF JINR SYNCHROPHASOTRON APPLICATION FOR MEDICAL AND BIOLOGICAL PURPOSES / Zinovev, L.P. ; Issinsky, I.B. ; Kirillov, A.D. ; Novikov, S.A. ; Popov, V.I. ; Portman, A.I. ; Semenyushkin, I.N. ; Shafranov, M.D. [JINR-18-82-65]
14.
RESULTS OF EXPERIMENTS ON INCREASING THE INTENSITY OF BEAMS ACCELERATED IN JINR SYNCHROPHASOTRON AND THEIR ANALYSIS / Beznogikh, Yu.D. ; Bonch-Osmolovsky, A.G. ; Voevodin, M.A. ; Zinovev, L.P. ; Monchinsky, V.A. ; Popov, V.A. ; Semenyushkin, I.N. ; Tsarenkov, A.P. [JINR-P9-11903]
15.
The synchrophasotron at Dubna: From protons to relativistic nuclei and polarized deuterons / Semenyushkin, I.N.
External link: 00438

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:9861 in Amazon
recid:9861 in CERN EDMS
recid:9861 in CERN Indico
recid:9861 in CERN Intranet
recid:9861 in CiteSeer
recid:9861 in Google Books
recid:9861 in Google Scholar
recid:9861 in Google Web
recid:9861 in IEC
recid:9861 in IHS
recid:9861 in INSPEC
recid:9861 in INSPIRE
recid:9861 in ISO
recid:9861 in KISS Books/Journals
recid:9861 in KISS Preprints
recid:9861 in NEBIS
recid:9861 in SLAC Library Catalog