JINR Document Server 11 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
New analysis on narrow baryon resonance decaying into pK0(s) in pA-interactions at 70-GeV/c with SVD-2 setup / Aleev, A. ; Ardashev, E. ; Balandin, V. ; Basiladze, S. ; Berezhnev, S. ; Bogdanova, G. ; Boguslavsky, I. ; Bychkov, V. ; Ejov, V. ; Ermakov, G. ; et al [arXiv:0803.3313]
External links:
2.
Further study of narrow baryon resonance decaying into K0(s) p in pA-interactions at 70-Gev/c with SVD-2 setup / Aleev, A. ; Ardashev, E. ; Balandin, V. ; Basiladze, S. ; Berezhnev, S. ; Bogdanova, G. ; Boguslavsky, M. ; Bychkov, V. ; Egorov, N. ; Ejov, V. ; et al [hep-ex/0509033NPI-MSU-2005-22-788]
3.
Observation of narrow baryon resonance decaying into p K0(S) in pA interactions at 70-GeV/c with SVD-2 setup / Aleev, A. ; Amaglobeli, N. ; Ardashev, E. ; Balandin, V. ; Basiladze, S. ; Berezhnev, S. ; Bogdanova, G. ; Boguslavsky, M. ; Egorov, N. ; Ejov, V. ; et al [hep-ex/0401024NPI-MSU-2004-4-743]
External links: PANUE PDGLIV e-proceeding
4.
Experimental estimation of the charm production cross-section in p p interactions at 70-GeV/c with the aid of the SVD setup / Amaglobeli, N.S. ; Ardashev, E.N. ; Basiladze, S.G. ; Bogdanova, G.A. ; Bogolyubsky, M.Yu. ; Boguslavsky, I.V. ; Bulgakov, N.K. ; Vishnevskaya, A.M. ; Volkov, V.Yu. ; Vorobev, A.P. ; et al
External links: ADSABS DOI PANUE e-proceeding
5.
Precision liquid hydrogen rapid cycling bubble chamber for SVD setup / Ardashev, E.N. ; Boguslavsky, I.V. ; Vishnyakov, I.A. ; Gramenitsky, I.M. ; Kamkin, E.D. ; Kireev, V.I. ; Kotova, A.I. ; Kravtsov, V.D. ; Levitsky, M.S. ; Maltsev, V.Kh. ; et al [IFVE-93-99]
External link: SCIDIR e-proceeding
6.
A trigger of events with a high multiplicity of charged particles at the SVD-2 setup / Avdeichikov, V.V. ; Bogdanova, G.A. ; Budilov, V.A. ; Volkov, V.Yu. ; Kokoulina, E.S. ; Kutov, A.Ya. ; Leflat, A.K. ; Nikitin, V.A. ; Popov, V.V. ; Rufanov, I.A. ; et al
e-proceeding
7.
The Status and physics program of the spectrometer with vertex detector / Ermolov, P. ; Kiriakov, A. ; Kubarovsky, A. ; Nikitin, V. ; Popov, V. ; Rufanov, I. ; Tikhonova, L. ; Volkov, V. ; Vorobiev, A. [hep-ex/0510073]
8.
A prototype trigger system for the E-161 experiment (SVD-2 spectrometer and vertex detector) / Bogdanova, G.A. ; Volkov, V.Yu. ; Leflat, A.K. ; Ardashev, E.N. ; Kholodenko, A.G. ; Tsyupa, Yu.P. ; Shalanda, N.A. ; Babintsev, V.V. ; Petukhov, Yu.P.
External link: INETA
9.
10.
An Experiment for studying mechanisms of charmed particle production and decays in p A interactions at 70-GeV/c / Ardashev, E. ; Bogolyubsky, M. ; Bulgakov, N. ; Burtovoy, V. ; Chekulaev, S. ; Chmil, V. ; Chuntonov, A. ; Tsyupa, Yu. ; Eremchenko, E. ; Gavlitsky, A. ; et al [IFVE-96-98IHEP-96-98]
External links: CERNKEY FERMILABOTHER
11.
Search for effects of nuclear polarized strangeness in nucleon nucleon interaction at nuclotron. 'NIS project' / Aleksakhin, V.Yu. ; Balandin, V.P. ; Furmanec, N.F. ; Glonti, L.N. ; Kosarev, I.G. ; Korzenev, A.Yu. ; Lanshikov, G.I. ; Murnov, V.L. ; Peshekhonov, V.D. ; Potrebenikov, Yu.K. ; et al

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:29780 in Amazon
recid:29780 in CERN EDMS
recid:29780 in CERN Indico
recid:29780 in CERN Intranet
recid:29780 in CiteSeer
recid:29780 in Google Books
recid:29780 in Google Scholar
recid:29780 in Google Web
recid:29780 in IEC
recid:29780 in IHS
recid:29780 in INSPEC
recid:29780 in INSPIRE
recid:29780 in ISO
recid:29780 in KISS Books/Journals
recid:29780 in KISS Preprints
recid:29780 in NEBIS
recid:29780 in SLAC Library Catalog