JINR Document Server 33 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.12 seconds. 
1.
A multicomputer data acquisition complex based on MISS and SUMMA electronics for the Hyperon-M experiment / Bogolyubsky, M.Yu. ; Viktorov, V.A. ; Onuchin, V.A. ; Petrov, V.S. ; Polishchuk, B.V. ; Sadovsky, S.A. ; Senko, V.A. ; Soldatov, M.M. ; Solovev, A.S. ; Stolpovsky, P.V. ; et al
e-proceeding
2.
A data acquisition system of the 'Hyperon-M' experiment on basis of the MISS electronics and controller with internal hardware buffering / Bogolyubsky, M.Yu. ; Viktorov, V.A. ; Petrov, V.S. ; Polishchuk, B.V. ; Sadovsky, S.A. ; Senko, V.A. ; Soldatov, M.M. ; Solovev, A.S. ; Stolpovsky, P.V. ; Kharlov, Yu.V. ; et al
External link: DOI e-proceeding
3.
A data acquisition and control system in the MISS electronics standard for the detector on drift tubes / Bogolyubsky, M.Yu. ; Isaev, N.A. ; Kozhin, A.S. ; Kozelov, A.V. ; Plotnikov, I.S. ; Senko, V.A. ; Soldatov, M.M. ; Shalanda, N.A. ; Yakimchuk, V.I. ; Kuzmin, N.A. ; et al
e-proceeding
4.
Control program complex of the data acquisition system for IHEP drift chambers of IHEP-JINR neutrino detector / Bozhko, N.I. ; Borisov, A.A. ; Goryachev, V.N. ; Karev, A.G. ; Kozhin, A.S. ; Lipaev, V.V. ; Shchukin, G.L. [IFVE-96-72IHEP-96-72]
5.
The First Stage of Polarization Program Spascharm at the Accelerator U-70 of Ihep / Abramov, V.V. ; Bazhanov, N.A. ; Belikov, N.I. ; Belyaev, A.A. ; Borisov, A.A. ; Borisov, N.S. ; Chetvertkov, M.A. ; Chetvertkova, V.A. ; Goncharenko, Yu.M. ; Grishin, V.N. ; et al [arXiv:0912.5062]
External links:
6.
The Track system of the modernized HYPERON spectrometer / Volodko, A.G. ; Davydov, Yuri I. ; Dzhincharadze, D.G. ; Ivanov, G.A. ; Kolosov, V.N. ; Lomakin, Yu.F. ; Pukhov, O.E. ; Semenov, A.A. ; Feshchenko, A.A. ; Flyagin, Vladimir B. ; et al [JINR-P13-94-114]
7.
DATA ACQUISITION SYSTEM MES. SYSTEM GENERATION AND INTERACTION OF PROCESSES / Gorbunov, N.V. ; Karev, A.G. ; Ladygin, E.A. ; Maltsev, E.I. ; Morozov, B.A. ; Petukhov, Yu.P. ; Sukhanov, A.Yu. [JINR-P10-85-956]
8.
A high resolution electromagnetic calorimeter based on lead-tungstate crystals / Aleksandrov, D.V. ; Burachas, S.F. ; Ippolitov, M.S. ; Lebedev, V.A. ; Manko, V.I. ; Nikulin, S.A. ; Nyanin, A.S. ; Sibiryak, I.G. ; Tsvetkov, A.A. ; Vasilev, A.A. ; et al
External link: DOI e-proceeding
9.
'HYPERON' SPECTROMETER - A FACILITY FOR THE STUDY OF THE PROCESSES OF THE HIGH-ENERGY PARTICLE PRODUCTION AND DECAY ON THE 76-GEV PROTON SYNCHROTRON. / Antyukhov, V.A. ; Bitsadze, G.S. ; Budagov, Yu.A. ; Budyashov, Yu.G. ; Vinogradov, V.B. ; Volodko, A.G. ; Grebenyuk, V.M. ; Dzhelepov, V.P. ; Erin, S.V. ; Zhuravlev, N.I. ; et al
10.
The Spectrometric complex 'HYPERON' for investigation of rare K meson decays / Asmolov, A.G. ; Bitsadze, G.S. ; Blik, A.M. ; Budagov, Yu.A. ; Velev, G.V. ; Vinogradov, V.B. ; Volodko, A.G. ; Glagolev, V.V. ; Davydov, Yuri I. ; Dzhincharadze, D.G. ; et al [JINR-P13-92-526]
11.
MAGNETIC FIELD OF THE SP-129 MAGNET OF THE 'HYPERON' FACILITY BEAM SPECTROMETER. (IN RUSSIAN) / Vinogradov, V.B. ; Kurilin, A.S. ; Odintsov, V.G. ; Pavlinov, A.I. ; Permyakova, L.A.
12.
Study of K meson decays with the HYPERON-2 spectrometer: Proposal of the experiment / Batusov, V.Yu. ; Budagov, Yu.A. ; Chirikov-Zorin, I.E. ; Davydov, Yuri I. ; Dzhelepov, V.P. ; Flyagin, Vladimir B. ; Glagolev, V.V. ; Kolomyichenko, A.V. ; Lomakin, Yu.F. ; Malyukov, S.N. ; et al [JINR-E1-98-193]
13.
METHODS OF DETERMINATION OF HYPERON SPECTROMETER GEOMETRICAL CONSTANTS / Vinogradov, V.B. ; Kulchitsky, Yu.A. ; Kurilin, A.S. ; Odintsov, V.G. ; Pavlinov, A.I. [JINR-P10-85-77]
14.
15.
New analysis on narrow baryon resonance decaying into pK0(s) in pA-interactions at 70-GeV/c with SVD-2 setup / Aleev, A. ; Ardashev, E. ; Balandin, V. ; Basiladze, S. ; Berezhnev, S. ; Bogdanova, G. ; Boguslavsky, I. ; Bychkov, V. ; Ejov, V. ; Ermakov, G. ; et al [arXiv:0803.3313]
External links:

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:28602 in Amazon
recid:28602 in CERN EDMS
recid:28602 in CERN Indico
recid:28602 in CERN Intranet
recid:28602 in CiteSeer
recid:28602 in Google Books
recid:28602 in Google Scholar
recid:28602 in Google Web
recid:28602 in IEC
recid:28602 in IHS
recid:28602 in INSPEC
recid:28602 in INSPIRE
recid:28602 in ISO
recid:28602 in KISS Books/Journals
recid:28602 in KISS Preprints
recid:28602 in NEBIS
recid:28602 in SLAC Library Catalog