JINR Document Server 130 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.05 seconds. 
1.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Zholobov, G.V. ; Khrenov, Yu.V. ; Tolmachev, V.T. ; Kobayashi, M. [SSC-GEM-TN-93-306-REV-A]
External link: FERMILABOTHER
2.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Zholobov, G.V. ; Khrenov, Yu.V. ; Tolmachev, V.T. ; Kobayashi, M. [SSC-GEM-TN-93-306-REV-B]
External link: FERMILABOTHER
3.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Khrenov, Yu.V. ; Kobayashi, M. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Tolmachev, V.T. ; Zholobov, G.V. [SSC-GEM-TN-93-306]
External link: FERMILABOTHER
4.
Module of electromagnetic secondary emission flight type calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Khrenov, Yu.V. ; Kobayashi, M. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Tolmachev, V.T. ; Zholobov, G.V. [IFVE-92-6]
External links: DOI SCIDIR e-proceeding
5.
The Test bench for testing the electromagnetic calorimeter (EMC) modules / Bogolyubsky, M.Yu. ; Boguslavsky, I.V. ; Valkarova, A. ; Vyskochil, S. ; Kireev, V.I. ; Kleimenov, V.I. ; Konstantinov, V.V. ; Kurchaninov, L.L. ; Moiseev, A.M. ; Semenov, P.A. ; et al [JINR-P1-95-360]
6.
Time of Flight resolution of the prototype of the electromagnetic calorimeter PHOS / Bogolyubsky, M. ; Ippolitov, M. ; Kuryakin, A. ; Manko, V. ; Muller, H. ; Nomokonov, P. ; Punin, V. ; Rohrich, D. ; Sadovsky, S. ; Sibiriak, I. ; et al [CERN-LHCC-2005-030]
e-proceeding
7.
Electromagnetic cell level calibration for ATLAS tile calorimeter modules / Kulchitsky, Yu.A. ; Tsiareshka, P.V. ; Budagov, J.A. ; Rusakovich, N.A. ; Vinogradov, V.B. ; Khubua, J.I. ; Henriques, A.M. ; Davidek, T. ; Tokar, S. ; Solodkov, Alexander A. ; et al [ATL-TILECAL-PUB-2007-001]
External link: CERNREP
8.
Calibration of scintillation counters in the improved calorimeter of the IHEP-JINR Neutrino Detector for particle identification by time-of-flight measurements / Bunyatov, S.A. ; Krasnoperov, A.V. ; Nefedov, Yu.A. ; Popov, B.A. ; Tereshchenko, V.V. ; Bozhko, N.I. ; Vovenko, A.S. ; Goryachev, V.N. ; Salomatin, Yu.I. ; Senko, V.A. ; et al [JINR-P13-2006-104]
Fulltext: PDF
External links: DUBNA Fulltext e-proceeding
9.
Module of the hadron calorimeter HC-600 / Gavrishchuk, O.P. ; Eremeev, R.V. ; Kadykov, M.G. ; Kukhtin, V.V. ; Semenov, V.K. [JINR-P1-93-120]
10.
ACCURACY OF ELECTROMAGNETIC SHOWER POSITION DETERMINATION BY A WIDE GAP DRIFT CHAMBER / Bitsadze, G.S. ; Budagov, Yu.A. ; Glagolev, V.V. ; Korolev, V.M. ; Omelyanenko, A.A. ; Semenov, A.A. ; Sergeev, S.V. ; Hlinka, V. ; Sitar, B. ; Kladiva, E. ; et al [JINR-D13-85-694C86-07-16]
External link: SCIDIR e-proceeding
11.
Radiation hardness tests of a scintillating fiber calorimeter module / Afanasev, S.V. ; Anisimov, Yu.S. ; Kolesnikov, V.I. ; Kovtun, V.E. ; Malakhov, A.I. ; Nemashkalo, A.A. ; Para, A. ; Popov, V.F. ; Ranyuk, Yu.N. ; Reznikov, S.G. ; et al
12.
MEASUREMENT OF ONE SPIN ASYMMETRIES IN INCLUSIVE pi0 AND eta PRODUCTION AT 90-degrees cms IN THE REACTIONS pi- p (polarized) ---> pi0 (eta) + X AT 40-GeV/c / Apokin, V.D. ; Arestov, Yu.I. ; Astafev, O.V. ; Belikov, N.I. ; Chuiko, B.V. ; Derevshchikov, A.A. ; Grachov, Oleg A. ; Khodyrev, V.Yu. ; Matulenko, Yu.A. ; Meshchanin, A.P. ; et al [IFVE-89-37]
External link: CERNKEY
13.
Measurement of the like-spin asymmetry in inclusive production of pi0 and eta mesons in the central region at momentum 40-GeV/c / Amaglobeli, M.S. ; Bagaturiya, Yu.Sh. ; Glonti, L.N. ; Macharashvili, G.G. ; Ocherashvili, A.I. ; Sakhelashvili, T.M. ; Chiladze, B.G. ; Apokin, V.D. ; Arestov, Yu.I. ; Astafev, O.V. ; et al
14.
HADRON SHOWER CHARACTERISTICS OF CHERENKOV RADIATION IN LEAD GLASS / Bitsadze, G.S. ; Blik, A.M. ; Kolosov, V.N. ; Kutin, V.M. ; Minashvili, I.A. ; Polyakov, V.A. ; Romanovsky, V.I. ; Rykalin, V.I. ; Sergeev, S.V. ; Solovev, A.S. [IFVE-86-225]
External link: SCIDIR e-proceeding
15.
ELECTROMAGNETIC RADIATION DURING THE FLIGHT OF RELATIVISTIC PARTICLES THROUGH A SMALL SECTION OF THE FORCE FIELD / Bonch-Osmolovsky, A.G. ; Lyuboshits, V.L. ; Podgoretsky, M.I. [JINR-P2-83-157]

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:18532 in Amazon
recid:18532 in CERN EDMS
recid:18532 in CERN Indico
recid:18532 in CERN Intranet
recid:18532 in CiteSeer
recid:18532 in Google Books
recid:18532 in Google Scholar
recid:18532 in Google Web
recid:18532 in IEC
recid:18532 in IHS
recid:18532 in INSPEC
recid:18532 in INSPIRE
recid:18532 in ISO
recid:18532 in KISS Books/Journals
recid:18532 in KISS Preprints
recid:18532 in NEBIS
recid:18532 in SLAC Library Catalog