JINR Document Server 167 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.05 seconds. 
1.
SOME RESULTS OF SIMULATION OF CENTRAL DRIFT CHAMBER CHARACTERISTICS FOR THE UCD DETECTOR / Gotra, Yu.N. ; Kadyrov, R.B. ; Pozdnyakov, V.N. ; Rufanov, I.A. ; Sadovsky, A.B. ; Timofeev, V.G. ; Tsyganov, E.N. ; Tyapkin, I.A. ; Zimin, N.I. ; Zinchenko, A.I. [JINR-D13-89-851]
2.
Some results of simulation of central drift chamber characteristics for the UCD detector / Gotra, Yu ; Kadyrov, R B ; Pozdnyakov, V N ; Rufanov, I A ; Sadovskii, A ; Timofeev, V G ; Tsyganov, E N ; Tyapkin, I A ; Zimin, N I ; Zinchenko, A I [D13-89-851] [JINR-E13-89-851]
3.
INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF MICROSTRIP DETECTORS FOR THE VERTEX DETECTOR OF THE UCD / Astakhov, V.I. ; Bischoff, A. ; Vodopianov, A.S. ; Golovatyuk, V.M. ; Kadyrov, R.B. ; Ryzhov, V.N. ; Tsyganov, E.N. ; Kashigin, S.V. ; Pakhmutov, Yu.S. ; Khlynov, E.A.
4.
UCD TRACKING SYSTEM COMBINED WITH TRD, BASED ON THIN WALL MYLAR TUBES / Alekseev, G.D. ; Bonyushkin, Yu.E. ; Fialovsky, B. ; Korytov, A.V. ; Krumshtein, Z.V. ; Malyshev, V.L. ; Mitselmakher, Guenakh ; Khovansky, N.N. ; Shelkov, G.A. [JINR-D13-90-70]
5.
BASIC PARAMETERS OF THE UCD MICROVERTEX DETECTOR / Vodopianov, A.S. ; Golovatyuk, V.M. ; Guzik, Z. ; Kashigin, S.V. ; Khlynov, E.A. ; Ryzhov, V.N. ; Tsyganov, E.N. ; Tyapkin, I.A.
6.
INVESTIGATIONS OF THE CHARACTERISTICS OF THE DELPHI HADRON CALORIMETER PROTOTYPE / Filatova, N.A. ; Golovatyuk, V.M. ; Kadyrov, R.B. ; Pozdnyakov, V.N. ; Ryzhov, V.N. ; Sadovsky, A.B. ; Shafranov, M.D. ; Spassof, T. ; Timofeev, V.G. ; Tsyganov, E.N. ; et al [JINR-D1-88-83]
External link: SCIDIR e-proceeding
7.
Basic parameters of the UCD microvertex detector / Vodopyanov, A S ; Golovatyuk, V M ; Guzik, Z ; Kashigin, S V ; Khlynov, E A ; Ryzhov, V N ; Tsyganov, E N ; Tyapkin, I A [D13-88-764] [JINR-E13-88-764]
8.
SOME CHARACTERISTICS OF PLASTIC STREAMER TUBES / Golovatyuk, V.M. ; Guzik, Z. ; Kadyrov, R.B. ; Nigmanov, T.S. ; Ryabtsov, V.D. ; Sadovsky, A.B. ; Senner, A.E. ; Shafranov, M.D. ; Streit, E. ; Timofeev, V.G. ; et al [JINR-D1-84-405]
External link: SCIDIR e-proceeding
9.
Reconstruction of the drift characteristic by the integral equation / Yatsunenko, Yu.A. [JINR-D1-96-391]
External links: ADSABS SCIDIR e-proceeding
10.
Study of the DELPHI hadron calorimeter modes of operation / Vodopianov, A.S. ; Gotra, Yu.N. ; Zimin, N.I. ; Zinchenko, A.I. ; Kadyrov, R.B. ; Malakhova, L.S. ; Pozdnyakov, V.N. ; Ryzhov, V.N. ; Sadovsky, A.B. ; Sutulin, V.A. ; et al [JINR-P1-90-200]
11.
VERSION OF THE UCD UNK HIGH LEVEL TRIGGER SYSTEM ON THE BASE OF MULTIBUS-II STANDARD / Govorun, N.N. ; Vorobev, A.P. ; Glebov, V.Yu. ; Golutvin, I.A. ; Kadantsev, S.G. ; Kotov, V.M. ; Krumshtein, Z.V. ; Mitselmakher, Guenakh ; Sergeev, V.A. ; Shirikov, V.P. [JINR-P10-89-293]
12.
THE DELPHI HADRON CALORIMETER MODULE CHARACTERISTICS IN THE SATURATED PROPORTIONAL MODE OF ITS DETECTOR'S OPERATION / Filatova, N.A. ; Gotra, Yu.N. ; Kadyrov, R.B. ; Pozdnyakov, V.N. ; Ryzhov, V.N. ; Sadovsky, A.B. ; Spassof, Ts. ; Timofeev, V.G. ; Tsyganov, E.N. ; Tyapkin, I.A. ; et al [JINR-D13-88-614]
External link: SCIDIR e-proceeding
13.
14.
DETERMINATION OF DRIFT CHAMBER COORDINATE PARAMETERS OF DRIFT CHAMBERS / Yatsunenko, Yu.A. [JINR-P1-86-151]
15.
STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF A DRIFT CHAMBER IN A BEAM OF SLOW NUCLEAR FRAGMENTS / Budilov, V.A. ; Zanevsky, Yu.V. ; Nawrot, A. ; Nikitin, V.A. ; Nomokonov, P.V. ; Peshekhonov, V.D. ; Urmanova, L.A. ; Zlomanczuk, J. ; Maisyukov, V.D.

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:16263 in Amazon
recid:16263 in CERN EDMS
recid:16263 in CERN Indico
recid:16263 in CERN Intranet
recid:16263 in CiteSeer
recid:16263 in Google Books
recid:16263 in Google Scholar
recid:16263 in Google Web
recid:16263 in IEC
recid:16263 in IHS
recid:16263 in INSPEC
recid:16263 in INSPIRE
recid:16263 in ISO
recid:16263 in KISS Books/Journals
recid:16263 in KISS Preprints
recid:16263 in NEBIS
recid:16263 in SLAC Library Catalog