JINR Document Server 109 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
1.
INVESTIGATION OF THE MG-24 PROJECTILE FRAGMENTS INTERACTION USING THE SEGMENTED CHERENKOV DETECTOR. (IN RUSSIAN) / Golutvin, I.A. ; Gorbunov, N.V. ; Dodokhov, V.Kh. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Karev, A.G. ; Karzhavin, V.Yu. ; Lysyakov, V.N. ; Maltsev, E.I. ; et al
2.
SEARCH FOR ANOMALOUS INTERACTION OF PROJECTILE FRAGMENTS OF MG-24 NUCLEUS BY USING OF CHERENKOV SPECTROMETER. (IN RUSSIAN) / Veres, I. ; Golovin, V.M. ; Golutvin, I.A. ; Gorbunov, N.V. ; Dodokhov, V.Kh. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Karev, A.G. ; Karzhavin, V.Yu. ; et al
3.
EXPERIMENTAL SETUP TO STUDY RELATIVISTIC NUCLEAR FRAGMENT INTERACTIONS AT THE DUBNA SYNCHROPHASOTRON. (IN RUSSIAN) / Veres, I. ; Golutvin, I.A. ; Gorbunov, N.V. ; Dodokhov, V.Kh. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Karev, A.G. ; Karzhavin, V.Yu. ; Lysyakov, V.N. ; et al
4.
FRAGMENTATION OF F-19 AT 4.26-GeV/c/ A / Dolya, S.N. ; Fedunov, A.G. ; Golovin, V.M. ; Golutvin, I.A. ; Perelygin, V.V. ; Semenyushkin, A.I. ; Sviridov, V.A. ; Tikhomirov, V.V. ; Tsovbun, V.I. ; Zarubin, A.V. ; et al [Print-86-1065 (JINR,DUBNA)C86/07/16]
5.
STUDY OF SECONDARY NUCLEI PRODUCED ON THE SYNCHROPHASOTRON INTERNAL TARGET. (IN RUSSIAN) / Golutvin, I.A. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Lysyakov, V.N. ; Perelygin, V.V. ; Pose, D. ; Sviridov, V.A. ; Semenyushkin, A.I. ; Smolin, D.A. ; et al
6.
Fragmentation of f-19 at 4.26-gev/c/ a / Dolia, S N ; Fedunov, A G ; Golovin, V M ; Golutvin, I A ; Perelygin, V P ; Semenyushkin, A I ; Sviridov, V A ; Tikhomirov, V V ; Tsovbun, V I ; Zarubin, A V ; et al [PRINT-86-1065-JINR-DUBNA]
7.
Fragmentation cross-section of f-19 at 4-agev/c / Golovin, V M ; Golutvin, I A ; Dolya, S N ; Zhiltsov, V E ; Zarubin, A V ; Kaptari, L P ; Perelygin, V P ; Sviridov, V A ; Titov, A I ; Tikhomirov, V V ; et al [JINR-P-1-88-175]
8.
FRAGMENTATION CROSS-SECTION OF F-19 AT 4-AGEV/c / Golovin, V.M. ; Golutvin, I.A. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Kaptar, L.P. ; Perelygin, V.V. ; Sviridov, V.A. ; Titov, A.I. ; Tikhomirov, V.V. ; et al [JINR-P1-88-175C88/06/06]
9.
STUDY OF NUCLEON STRUCTURE FUNCTIONS FROM NUCLEI UP TO AND BEYOND THE KINEMATICAL LIMIT / Baranov, S.P. ; Bardin, D.Yu. ; Cvach, J. ; Dodokhov, V.Kh. ; Efremov, A.V. ; Fadeev, N.G. ; Genchev, V. ; Golutvin, I.A. ; Grushin, V.F. ; Hladky, J. ; et al
10.
STUDY OF NUCLEAR EFFECTS IN NUCLEON STRUCTURE FUNCTIONS UP TO AND BEYOND THE KINEMATIC LIMIT / Baranov, S.P. ; Bardin, D.Yu. ; Cvach, J. ; Dodokhov, V.Kh. ; Efremov, A.V. ; Fadeev, N.G. ; Genchev, V. ; Golutvin, I.A. ; Grushin, V.F. ; Hladky, J. ; et al
11.
Fragmentation cross-sections of O-16, Mg-24, and S-32 projectiles at 3.65-GeV/nucleon / Sampsonidis, D. ; Papanastassiou, E. ; Zamani, M. ; Debeauvais, M. ; Adloff, J.C. ; Kulakov, B.A. ; Krivopustov, M.I. ; Butsev, V.S.
External links: ADSABS DOI PHRVA-C DURHAM e-proceeding
12.
Study of nuclear effects in nucleon structure functions up to and beyond the kinematic limit / Baranov, S P ; Bardin, Dimitri Yuri ; Cvach, J ; Dodokhov, V Kh ; Efremov, A V ; Fadeev, N G ; Genchev, V ; Golutvin, I A ; Grushin, V F ; Hladky, J ; et al [E1-85-524] [JINR-E1-85-524]
13.
MEASUREMENT OF F-19 NUCLEAR INTERACTION AT 4-GEV/C PER NUCLEON. (IN RUSSIAN) / Golovin, V.M. ; Golutvin, I.A. ; Dolya, S.N. ; Zhiltsov, V.E. ; Zarubin, A.V. ; Perelygin, V.V. ; Sviridov, V.A. ; Tikhomirov, V.V. ; Tsovbun, V.I. ; Fedunov, A.G.
14.
Calibration of Cherenkov gamma-spectrometer by relativistic nuclei / Abraamian, Kh.U. ; Arkhipov, V.V. ; Kashirin, V.A. ; Kozhin, M.A. ; Malakhov, A.I. ; Melkumov, G.L. ; Reznikov, S.G. ; Khachaturian, M.N. ; Shmatov, S.V. ; Khudaverdian, A.G.
15.
Cerenkov hadron production in collisions of relativistic nuclei / Sarkisyan, E.K.G. ; Gelovani, L.K. ; Gogiberidze, G.L.
External link: RORPE

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:14242 in Amazon
recid:14242 in CERN EDMS
recid:14242 in CERN Indico
recid:14242 in CERN Intranet
recid:14242 in CiteSeer
recid:14242 in Google Books
recid:14242 in Google Scholar
recid:14242 in Google Web
recid:14242 in IEC
recid:14242 in IHS
recid:14242 in INSPEC
recid:14242 in INSPIRE
recid:14242 in ISO
recid:14242 in KISS Books/Journals
recid:14242 in KISS Preprints
recid:14242 in NEBIS
recid:14242 in SLAC Library Catalog