JINR Document Server 204 records found  1 - 15nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
1.
SOME CHARACTERISTICS OF PLASTIC STREAMER TUBES / Golovatyuk, V.M. ; Guzik, Z. ; Kadyrov, R.B. ; Nigmanov, T.S. ; Ryabtsov, V.D. ; Sadovsky, A.B. ; Senner, A.E. ; Shafranov, M.D. ; Streit, E. ; Timofeev, V.G. ; et al [JINR-D1-84-405]
External link: SCIDIR e-proceeding
2.
Some characteristics of plastic streamer tubes / Golovatyuk, V M ; Guzik, Z ; Kadyrov, R B ; Nigmanov, T S ; Riabtsov, V D ; Sadovskii, A ; Senner, A E ; Shafranov, M D ; Streit, E ; Timofeev, V G ; et al [D1-84-405] [JINR-E1-84-405]
3.
OPERATION OF PLASTIC STREAMER TUBES WITH HIGH RESISTIVITY VARNISH / Golovatyuk, V.M. ; Guzik, Z. ; Zimin, N.I. ; Kadyrov, R.B. ; Nigmanov, T.S. ; Ryabtsov, V.D. ; Sadovsky, A.B. ; Tyapkin, I.A. ; Filatova, N.A. ; Tsyganov, E.N.
4.
INVESTIGATIONS OF THE CHARACTERISTICS OF THE DELPHI HADRON CALORIMETER PROTOTYPE / Filatova, N.A. ; Golovatyuk, V.M. ; Kadyrov, R.B. ; Pozdnyakov, V.N. ; Ryzhov, V.N. ; Sadovsky, A.B. ; Shafranov, M.D. ; Spassof, T. ; Timofeev, V.G. ; Tsyganov, E.N. ; et al [JINR-D1-88-83]
External link: SCIDIR e-proceeding
5.
SOME FEATURES OF STREAMER TUBE OPERATION / Filatova, N.A. ; Golovatyuk, V.M. ; Guzik, Z. ; Kadyrov, R.B. ; Ryzhov, V.N. ; Sadovsky, A.B. ; Tsyganov, E.N. ; Tyapkin, I.A. ; Vodopianov, A.S. ; Zimin, N.I. ; et al [JINR-D1-87-328]
External link: SCIDIR e-proceeding
6.
SOME INVESTIGATIONS WITH PLASTIC STREAMER TUBES / Alekseev, G.D. ; Kruglov, V.V. ; Kulinich, P.A. ; Olszewski, A.G. [JINR-D13-85-361]
External link: SCIDIR e-proceeding
7.
Operation of plastic streamer tubes with high resistivity varnish / Golovatyuk, V M ; Guzik, Z ; Zimin, N I ; Kadyrov, R B ; Nigmanov, T S ; Riabtsov, V D ; Sadovskii, A ; Tyapkin, I A ; Filatova, N A ; Tsyganov, E N [D1-85-166] [JINR-E1-85-166]
8.
The Results of mass testing of the plastic streamer tubes for the DELPHI hadron calorimeter / Alekseev, G.D. ; Bonushkin, Yu.E. ; Czellar, S. ; Fialovszki, B. ; Khomenko, B.A. ; Khovansky, N.N. ; Korytov, A.V. ; Kulinich, P.A. ; Lokajicek, M. ; Mitselmakher, Guenakh ; et al
External link: SCIDIR e-proceeding
9.
Investigation of angular dependence of the charge response of the DELPHI hadron calorimeter plastic tubes / Krumshtein, Z.V. ; Sadovsky, A.B. ; Sedykh, Yu.V.
10.
STUDIES OF THE STABILITY AND SYSTEMATICS OF OPERATION OF THE DELPHI PLASTIC STREAMER TUBES / Alekseev, G.D. ; Bilenky, Mikhail S. ; Bonyushkin, Yu.E. ; Korytov, A.V. ; Korytov, A.V. [JINR-E1-89-257]
External link: SCIDIR e-proceeding
11.
HIGH VOLTAGE TESTS AND TRAINING OF PLASTIC STREAMER TUBES FOR THE DELPHI HADRON CALORIMETER / Alekseev, G.D. ; Czellar, S. ; Khomenko, B.A. ; Korytov, A.V. ; Kulunich, P.A. ; Mitselmakher, Guenakh ; Sedykh, Yu.V. ; Toledo, R. [JINR-E13-87-399]
12.
STUDY OF SPACE RESOLUTION OF PLASTIC STREAMER TUBES / Golutvin, I.A. ; Dodokhov, V.Kh. ; Karzhavin, V.Yu. ; Kiryushin, Yu.T. ; Komogorova, L.V. ; Lysyakov, V.N. ; Pose, D. ; Riemann, S.
13.
Studies of the stability and systematics of operation of the DELPHI plastic streamer tubes / Alekseev, G D ; Bilenky, S M ; Bonyushkin, Yu E ; Korytov, A V [E1-89-257] [JINR-E1-89-257]
14.
Measurements of proportional mode characteristics of plastic drift tubes. / Barabash, L.S. ; Frolov, V.N. ; Kuznetsov, K.N. ; Popov, A.A. ; Chalyshev, V.V. ; Vodopianov, A.S.
15.
Investigations of the characteristics of the DELPHI hadron calorimeter prototype / Filatova, N A ; Akopdzhanov, G A ; Denisenko, K ; Golovatyuk, V M ; Guzik, Z ; Kadyrov, R B ; Pozdnyakov, V N ; Ryzhov, V N ; Sadovskii, A ; Shafranov, M D ; et al [D1-88-83] [JINR-E1-88-83]

Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
recid:13545 in Amazon
recid:13545 in CERN EDMS
recid:13545 in CERN Indico
recid:13545 in CERN Intranet
recid:13545 in CiteSeer
recid:13545 in Google Books
recid:13545 in Google Scholar
recid:13545 in Google Web
recid:13545 in IEC
recid:13545 in IHS
recid:13545 in INSPEC
recid:13545 in INSPIRE
recid:13545 in ISO
recid:13545 in KISS Books/Journals
recid:13545 in KISS Preprints
recid:13545 in NEBIS
recid:13545 in SLAC Library Catalog