JINR Document Server 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Zholobov, G.V. ; Khrenov, Yu.V. ; Tolmachev, V.T. ; Kobayashi, M. [SSC-GEM-TN-93-306-REV-A]
External link: FERMILABOTHER
2.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Zholobov, G.V. ; Khrenov, Yu.V. ; Tolmachev, V.T. ; Kobayashi, M. [SSC-GEM-TN-93-306-REV-B]
External link: FERMILABOTHER
3.
Module of Electromagnetic Secondary Emission Flight Type Calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Khrenov, Yu.V. ; Kobayashi, M. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Tolmachev, V.T. ; Zholobov, G.V. [SSC-GEM-TN-93-306]
External link: FERMILABOTHER
4.
Module of electromagnetic secondary emission flight type calorimeter / Bitsadze, G.S. ; Chernetsov, M.I. ; Khrenov, Yu.V. ; Kobayashi, M. ; Manuilov, I.V. ; Medvedkov, A.M. ; Rykalin, V.I. ; Tolmachev, V.T. ; Zholobov, G.V. [IFVE-92-6]
External links: DOI SCIDIR e-proceeding
5.
MEASUREMENT OF ONE SPIN ASYMMETRIES IN INCLUSIVE pi0 AND eta PRODUCTION AT 90-degrees cms IN THE REACTIONS pi- p (polarized) ---> pi0 (eta) + X AT 40-GeV/c / Apokin, V.D. ; Arestov, Yu.I. ; Astafev, O.V. ; Belikov, N.I. ; Chuiko, B.V. ; Derevshchikov, A.A. ; Grachov, Oleg A. ; Khodyrev, V.Yu. ; Matulenko, Yu.A. ; Meshchanin, A.P. ; et al [IFVE-89-37]
External link: CERNKEY
6.
7.
Measurement of the like-spin asymmetry in inclusive production of pi0 and eta mesons in the central region at momentum 40-GeV/c / Amaglobeli, M.S. ; Bagaturiya, Yu.Sh. ; Glonti, L.N. ; Macharashvili, G.G. ; Ocherashvili, A.I. ; Sakhelashvili, T.M. ; Chiladze, B.G. ; Apokin, V.D. ; Arestov, Yu.I. ; Astafev, O.V. ; et al
8.
The Investigation of pi- p --> pi0 pi0 n and pi- p --> pi0 gamma N Reactions at 270-MeV / Bunyatov, S.A. ; Zholobov, G.V. ; Zalikhanov, B.Zh. ; Kurbatov, V.S. ; Musakhanov, M.M. ; Khalbaev, A. ; Yarba, V.A. [JINR-P1-9668]

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.
Haven't found what you were looking for? Try your search on other servers:
Zholobov, G.V. in Amazon
Zholobov, G.V. in CERN EDMS
Zholobov, G.V. in CERN Indico
Zholobov, G.V. in CERN Intranet
Zholobov, G.V. in CiteSeer
Zholobov, G.V. in Google Books
Zholobov, G.V. in Google Scholar
Zholobov, G.V. in Google Web
Zholobov, G.V. in IEC
Zholobov, G.V. in IHS
Zholobov, G.V. in INSPEC
Zholobov, G.V. in INSPIRE
Zholobov, G.V. in ISO
Zholobov, G.V. in KISS Books/Journals
Zholobov, G.V. in KISS Preprints
Zholobov, G.V. in NEBIS
Zholobov, G.V. in SLAC Library Catalog
Zholobov, G.V. in Scirus