Сервер Документов ОИЯИ 8 записей найдено  Поиск длился 0.00 секунд. 
1.
Study of single-spin asymmetries with polarized target at the SPASCHARM experiment at U70 accelerator / Abramov, V.V. ; Bazhanov, N.A. ; Belikov, N.I. ; Borisov, A.A. ; Borisov, N.S. ; Bukreeva, S.I. ; Garkusha, V.I. ; Goncharenko, Y.M. ; Davidenko, A.M. ; Derevschikov, A.A. ; et al
e-proceeding
2.
Spin physics program in the U70 polarized proton beam / Abramov, V.V. ; Alekhin, S.I. ; Belov, A.S. ; Garkusha, V.I. ; Efremov, A.V. ; Ermolov, P.F. ; Ivanov, S.V. ; Kravtsov, V.I. ; Kryshkin, V.I. ; Kubarovsky, A.V. ; et al [hep-ex/0511046]
3.
SPIN at U-70: An experiment to measure the analyzing power A(n) in very-high-P(T)**2 p p elastic scattering at 70-GeV / Luppov, V.G. ; Alekseeva, L.V. ; Anferov, V.A. ; Courant, E.D. ; Derbenev, Ya.S. ; Fidecaro, G. ; Fidecaro, M. ; Khiari, F.Z. ; Koutin, S.V. ; Krisch, A.D. ; et al
Внешняя ссылка: APCPC e-proceeding
4.
Study of different type neutrino oscillations based on neutrino beams from 600-GeV / Arefev, A.S. ; Bezrukov, Leonid B. ; Belolapikov, I.A. ; Budnev, N.M. ; Vasilev, P.S. ; Garkusha, V.I. ; Goodman, M. ; Gershtein, S.S. ; Gurov, G.G. ; Dzhilkibaev, Jan-Arys M. ; et al [IFVE-94-36]
5.
Study of neutrino oscillations, using beams from the accelerator UNK-1 at 600-GeV / Arefev, A.S. ; Mitrofanov, I.I. ; Smotryaev, V.A. ; Trostin, I.S. ; Utkina, V.V. ; Bezrukov, Leonid B. ; Dzhilkibaev, Jan-Arys M. ; Domogatsky, G.V. ; Klimushin, S.I. ; Belolapikov, I.A. ; et al
6.
Program of the study of rare decays of charged kaons and pions at high-energy beams / Antipov, Yu.M. ; Garkusha, V.I. ; Zapolsky, V.N. ; Kartashev, V.P. ; Kryshkin, V.I. ; Landsberg, L.G. ; Novoskoltsev, F.N. ; Bolotov, V.N. ; Kurbatov, I.S.
7.
Experimental study of gluon and sea quark polarizations (The first stage of the POLEX program at UNK) / Akimenko, S.A. ; Arestov, Yu.I. ; Belikov, N.I. ; Chuiko, B.V. ; Davidenko, A.M. ; Derevshchikov, A.A. ; Erin, S.V. ; Frolov, A.M. ; Garkusha, V.I. ; Grachov, Oleg A. ; et al [IFVE-92-111]
8.

Смотрите также: похожие имена автора
2 Garkusha, V.
Вы хотите получать уведомление о новых документах, соотетствующих этому запросу?
Установите персональное email оповещение или подпишитесь на RSS-канал.
Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать на других серверах
Garkusha, V.I. в Amazon
Garkusha, V.I. в CERN EDMS
Garkusha, V.I. в CERN Indico
Garkusha, V.I. в CERN Intranet
Garkusha, V.I. в CiteSeer
Garkusha, V.I. в Google Books
Garkusha, V.I. в Google Scholar
Garkusha, V.I. в Google Web
Garkusha, V.I. в IEC
Garkusha, V.I. в IHS
Garkusha, V.I. в INSPEC
Garkusha, V.I. в INSPIRE
Garkusha, V.I. в ISO
Garkusha, V.I. в KISS Books/Journals
Garkusha, V.I. в KISS Preprints
Garkusha, V.I. в NEBIS
Garkusha, V.I. в SLAC Library Catalog
Garkusha, V.I. в Scirus