Сервер Документов ОИЯИ 112 записей найдено  1 - 15следующийконец  перейти к записи: Поиск длился 0.00 секунд. 
1.
Proceedings, International Conference on Instrumentation for High Energy Physics, Dubna, USSR, September 8-12, 1970 / Dzhelepov, V.P. [JINR-D-5805]
Внешняя ссылка: FBOOKS
2.
POLARIZATION IN p-n AND n-p SMALL ANGLE SCATTERING AT ABOUT 600 MeV / DZHELEPOV, V. P. ; GOLOVIN, B. M. ; KATYSCHEV,Y.V. ; A. D. KONIN, ; MEDVED', S.V. ; NADEZHDIN, V.S. ; SATAROV, V.J.
Внешняя ссылка: Полный текст
3.
4th International Conference on High-energy Physics and Nuclear Structure / Dzhelepov, Venedikt P ; Eramzhyan, R A ; Pokrovskii, V N ; Sarantseva, V R
4.
18th International Conference on High-energy Physics, v.1 / Bogolyubov, N N ; Dzhelepov, Venedikt P ; Kadyshevsky, Vladimir G ; Kolerov, G I ; Sarantseva, V R ; Sissakian, A N ; Tavkhelidze, Albert N ; Zhuravlev, V I [D-1-10400]
5.
4th International Conference on Instrumentation for High-energy Physics, v.1 / Dzhelepov, Venedikt P
6.
4th International Conference on Instrumentation for High-energy Physics, v.2 / Dzhelepov, Venedikt P
7.
ASSOCIATED MULTIPLICITY IN THE REACTION pi- p ---> pi0 X AT 5-GeV/c / Amaglobeli, N.S. ; Antos, J. ; Budagov, Yu.A. ; Chiladze, B.G. ; Dubinski, J. ; Dzhelepov, V.P. ; Flyagin, Vladimir B. ; Kharzheev, Yu.N. ; Kurilin, A.S. ; Lomakin, Yu.F. ; et al [JINR-E1-11534]
8.
Study of proton induced reactions in a radioactive I-129 target at E(p) = 660-MeV / Pronskikh, V.S. ; Adam, J. ; Balabekyan, A.R. ; Barashenkov, V.S. ; Dzhelepov, V.P. ; Gustov, S.A. ; Filinova, V.P. ; Kalinnikov, V.G. ; Krivopustov, M.I. ; Mirokhin, I.V. ; et al [nucl-ex/0403056LA-UR-04-2139]
Внешняя ссылка: OSTI
9.
Study of K meson decays with the HYPERON-2 spectrometer: Proposal of the experiment / Batusov, V.Yu. ; Budagov, Yu.A. ; Chirikov-Zorin, I.E. ; Davydov, Yuri I. ; Dzhelepov, V.P. ; Flyagin, Vladimir B. ; Glagolev, V.V. ; Kolomyichenko, A.V. ; Lomakin, Yu.F. ; Malyukov, S.N. ; et al [JINR-E1-98-193]
10.
11.
High current deuteron cyclotron complex as meson and neutron generator for accelerator driven transmutation technology (ADTT) and energy production / Alenitsky, Yu.G. ; Borisov, O.N. ; Chesnov, A.F. ; Denisov, Yu.N. ; Dmitrevsky, V.P. ; Dzhelepov, V.P. ; Glazov, A.A. ; Kalinichenko, V.V. ; Onishchenko, L.M. ; Vorozhtsov, S.B. ; et al [JINR-E9-96-370]
Внешняя ссылка: CERNKEY
12.
Solid deuterium target / Grafov, N.N. ; Grebinnik, V.G. ; Demin, D.L. ; Dzhelepov, V.P. ; Zhestkov, Yu.G. ; Zinov, V.G. ; Konin, A.D. ; Krasnoperov, E.P. ; Rudenko, A.I. ; Sorokina, Yu.A. [JINR-P13-95-179C95-06-19.5]
Внешняя ссылка: FERMILABOTHER
13.
Deuteron cyclotron complex as meson and neutron generator / Alenitsky, Yu.G. ; Denisov, Yu.N. ; Dmitrievsky, V.P. ; Dzhelepov, V.P. ; Glazov, A.A. ; Kalinichenko, V.V. ; Onishchenko, L.M. ; Vorozhtsov, S.B. ; Zaplatin, N.L. ; Maltsev, A.P. ; et al
Внешняя ссылка: JACOW
14.
A Tribute from JINR scientists / Dzhelepov, V.P.
Внешние ссылки: ADSABS DOI SCIDIR e-proceeding
15.
Study of inclusive K0(s) meson production in pi+ A and K+ A interactions at 11.2-GeV / Akimenko, S.A. ; Belousov, V.I. ; Kolosov, V.N. ; Kutin, V.M. ; Melnik, Yu.M. ; Pavlinov, A.I. ; Solovev, A.S. ; Churakov, V.V. ; Yakutin, A.E. ; Artykov, A.M. ; et al [JINR-P1-92-299]
Внешние ссылки: ADSABS PANUE

Сервер Документов ОИЯИ : 112 записей найдено   1 - 15следующийконец  перейти к записи:
Смотрите также: похожие имена автора
1 DZHELEPOV, V. P.
11 Dzhelepov, V P
1 Dzhelepov, V.
1 Dzhelepov, Venedikt G
4 Dzhelepov, Venedikt P
Вы хотите получать уведомление о новых документах, соотетствующих этому запросу?
Установите персональное email оповещение или подпишитесь на RSS-канал.
Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать на других серверах
Dzhelepov, V.P. в Amazon
Dzhelepov, V.P. в CERN EDMS
Dzhelepov, V.P. в CERN Indico
Dzhelepov, V.P. в CERN Intranet
Dzhelepov, V.P. в CiteSeer
Dzhelepov, V.P. в Google Books
Dzhelepov, V.P. в Google Scholar
Dzhelepov, V.P. в Google Web
Dzhelepov, V.P. в IEC
Dzhelepov, V.P. в IHS
Dzhelepov, V.P. в INSPEC
Dzhelepov, V.P. в INSPIRE
Dzhelepov, V.P. в ISO
Dzhelepov, V.P. в KISS Books/Journals
Dzhelepov, V.P. в KISS Preprints
Dzhelepov, V.P. в NEBIS
Dzhelepov, V.P. в SLAC Library Catalog
Dzhelepov, V.P. в Scirus