Preprint / Particle Physics D1-89-614 JINR-E1-89-614


Experiment for the measurement of CP-violation in B decays


Aleev, A N ; Arefev, V ; Balandin, V P ; Berdyshev, V K ; Birulev, V K ; Chvyrov, A S ; Evsikov, I I ; Grigalashvili, T S ; Guskov, B ; Ilyushchenko, V I ; Ivanchenko, I M ; Kapishin, M N ; Karpenko, N N ; Kirillov, D A ; Kosarev, I G ; Kuzmin, N A ; Likhachev, M F ; Lyubimov, A L ; Maksimov, A N ; Morozov, A N ; Palchik, V V ; Pose, A V ; Prokes, A ; Rybakov, V V ; Simonov, V E ; Slepets, L A ; Zinchenko, A I ; Chasnikov, I Yu ; Kamburyan, A F ; Loktionov, A A ; Potrebenikov, Yu K ; Skorobogatova, V I ; Baranov, S P ; Belousov, A S ; Devitsin, E G ; Fomenko, A M ; Kozlov, V A ; Malinovskii, E I ; Potashov, S Yu ; Rusakov, S V ; Smirnov, P A ; Soloviev, Yu V ; Terkulov, A R ; Shtarkov, L N ; Vazdik, Ya A ; Zavertyaev, M V ; Chudakov, E A ; Cholakov, V D ; Hladky, J ; Novák, M ; Vetsko, M ; Mokhov, N V ; Uzunian, A V ; Zayachky, V J ; Sultanov, G G ; Todorov, P T ; Krastev, V R ; Abesalashvili, L N ; Amaglobeli, N S ; Chargeishvili, M S ; Kadagidze, N O ; Kekelidze, V D ; Kvirikashvili, G A ; Kvatadze, R A ; Lomidze, N L ; Melitauri, G V ; Nikobadze, G I ; Pitskhelauri, T G ; Shanidze, R G ; Tatishvili, G T ; Tediashvili, V V

Pages: 12 p
Year: 1989


Language: eng

Total numbers of views: 876
Numbers of unique views: 399
 Record created 2010-10-01, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)