Preprint / Nuclear Physics D1-88-691 JINR-E1-88-691


Production and decay of relativistic hydrogen hypernuclei


Avramenko, S A ; Abdurakhimov, A U ; Anikina, M K ; Aksinenko, V D ; Bannik, B P ; Butenko, V A ; Glagoleva, N S ; Golokhvastov, A I ; Golutvina, I G ; Grachov, A G ; Dementev, E A ; Drozdov, V A ; Kaminski, N I ; Khorozov, S A ; Kozubsky, E V ; Kulakov, B A ; Kuznetsov, A A ; Kuznetsova, E S ; Lukstins, Yu P ; Lyuboshitz, V L ; Mandrik, O Yu ; Manyakov, P K ; Matyushin, A T ; Matyushin, V T ; Matveeva, E N ; Mukhin, S V ; Nikityuk, N M ; Okhrimenko, L S ; Okonov, E O ; Ostanevich, T G ; Pilipenko, T D ; Radomanov, V ; Rozhnyatovskaya, S A ; Ryakhovsky, V N ; Saitov, I S ; Sedykh, S N ; Vardenga, G L ; Zavyalov, V F ; Zhiltsova, L Ya ; Belikov, Yu A ; Kondratev, N Y ; Krasnov, L V ; Stepanov, I V ; Shevchenko, I E ; Gaevsky, K ; Mirkowski, J ; Pavlowski, Z ; Piatkowski, A ; Iovchev, K ; Khusainov, E K ; Nurgozhin, N N ; Pol, Yu S ; Taran, G G

Published in: Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz.
Pages: 6 p
Year: 1988


Language: eng

Total numbers of views: 800
Numbers of unique views: 440
 Запись создана 2010-10-01, последняя модификация 2014-01-30Оценить этот документ:

Rate this document:
1
2
3
 
(Еще не рецензированная)