/ Astrophysics


Search for high-energy neutrinos in the Baikal deep underwater experiment


Balkanov, V.A. ; Belolaptikov, I.A. ; Bezrukov, Leonid B. ; Budnev, N.M. ; Vasilev, R.V. ; Wischnewski, R. ; Gaponenko, O.N. ; Gress, O.A. ; Danilchenko, I.A. ; Dzhilkibaev, Jan-Arys M. ; Domogatsky, G.V. ; Doroshenko, A.A. ; Zhukov, V.A. ; Kiss, D. ; Klabukov, A.M. ; Klimov, A.I. ; Klimushin, S.I. ; Koshechkin, A.P. ; Kulepov, V.F. ; Kuzmichev, L.A. ; Kuznetsov, V.E. ; Laudenskaite, Yu.O. ; Lubsandorzhev, B.K. ; Milenin, M.B. ; Mirgazov, R.R. ; Moseiko, N.I. ; Netikov, V.A. ; Osipova, E.A. ; Panfilov, A.I. ; Parfenov, Yu.V. ; Pankov, L.V. ; Pavlov, A.A. ; Pliskovsky, E.N. ; Pokhil, P.G. ; Popova, E.G. ; Prosin, V.V. ; Poleshchuk, V.A. ; Rozanov, M.I. ; Rubtsov, V.Yu. ; Semeney, Yu.A. ; Sokalski, Igor A. ; Spiering, C. ; Streicher, O. ; Tarashchansky, B.A. ; Thon, T. ; Toth, G. ; Chensky, A.G. ; Fialkovsky, S.V. ; Yashin, I.V.

Published in: Bull.Russ.Acad.Sci.Phys. / Izv.Ross.Akad.Nauk.
Year: 2001 / 2001
Vol.: 65 / 65
Page No: 1804-1806 / 1659-1661

Total numbers of views: 1796
Numbers of unique views: 777
 Record created 2010-10-28, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)