JINR-P1-90-458


Neutrino investigations at the UNK using tagged neutrino beam facility


Ammosov, V.V. (Serpukhov, IHEP) ; Belkov, A.A. (Serpukhov, IHEP) ; Bugorsky, A.P. (Serpukhov, IHEP) ; Galyaev, N.A. (Serpukhov, IHEP) ; Denisov, A.G. (Serpukhov, IHEP) ; Denisov, S.P. (Serpukhov, IHEP) ; Zhigunov, V.P. (Serpukhov, IHEP) ; Kotov, V.I. (Serpukhov, IHEP) ; Krasnokutsky, R.N. (Serpukhov, IHEP) ; Kryuchkov, V.P. (Serpukhov, IHEP) ; Lanyov, A.V. (Serpukhov, IHEP) ; Lebedev, A.A. (Serpukhov, IHEP) ; Lebedev, V.N. (Serpukhov, IHEP) ; Medved, S.A. (Serpukhov, IHEP) ; Mikhailov, V.S. (Serpukhov, IHEP) ; Mikhailov, O.I. (Serpukhov, IHEP) ; Mokhov, N.V. (Serpukhov, IHEP) ; Mukhin, S.A. (Serpukhov, IHEP) ; Naumov, N.I. (Serpukhov, IHEP) ; Pishchalnikov, Yu.M. (Serpukhov, IHEP) ; Razuvaev, E.A. (Serpukhov, IHEP) ; Rzaev, R.A. (Serpukhov, IHEP) ; Sirotenko, V.I. (Serpukhov, IHEP) ; Slobodyuk, E.A. (Serpukhov, IHEP) ; Soldatov, A.P. (Serpukhov, IHEP) ; Spiridonov, A.A. (Serpukhov, IHEP) ; Stoyanova, D.A. (Serpukhov, IHEP) ; Uzunian, A.V. (Serpukhov, IHEP) ; Fedyakin, N.N. (Serpukhov, IHEP) ; Chernyi, S.S. (Serpukhov, IHEP) ; Gennaro, G. (INFN, Pisa) ; Ragadini, M. (INFN, Pisa) ; Sergiampietri, F. (INFN, Pisa) ; Spandre, G. (INFN, Pisa) ; Flaminio, V. (INFN, Pisa) ; Cerri, C. (INFN, Pisa) ; Behr, J. (DESY, Zeuthen) ; Bohm, J. (DESY, Zeuthen) ; Nowak, S. (DESY, Zeuthen) ; Riemann, S. (DESY, Zeuthen) ; Roloff, H. (DESY, Zeuthen) ; Schaile, A. (DESY, Zeuthen) ; Schwind, A. (DESY, Zeuthen) ; Genchev, V.I. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Grekova, L.D. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Ivanov, E.I. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Markov, P.K. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Sultanov, G.G. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Yaidzhiev, P.S. (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Akishin, P.G. ; Bardin, D.Yu. ; Belyakova, E.V. ; Bilenky, Samoil M. ; Winde, M. ; Gavrishchuk, O.P. ; Geshkov, I.M. ; Gladky, J. ; Golutvin, I.A. ; Evsikov, I.I. ; Eremeev, R.R. ; Efremov, A.V. ; Zacek, J. ; Zhiltsov, V.E. ; Zamyatin, N.I. ; Zrelov, P.V. ; Ivanov, V.V. ; Ivanchenko, I.M. ; Kadykov, M.G. ; Kakurin, S.I. ; Karev, A.V. ; Karzhavin, V.Yu. ; Karpenko, Kh.Kh. ; Kiryushin, Yu.T. ; Komar, A.A. ; Kosarev, I.G. ; Krivokhizhin, V.G. ; Kukhtin, V.V. ; Lednicky, R. ; Lysyakov, V.N. ; Manyakov, P.K. ; Makhankov, A.V. ; Minyashkin, V.F. ; Moisenz, P.V. ; Nemechek, S. ; Obukhov, Yu.L. ; Odintsov, V.G. ; Palchik, V.V. ; Poze, R. ; Prokes, A. ; Raimer, P. ; Riemann, S. ; Savin, Igor A. ; Svetov, L.V. ; Sviridov, V.A. ; Sergeev, S.V. ; Sidorov, A.V. ; Skachkov, N.B. ; Smirnov, V.A. ; Smirnov, G.I. ; Smirnov, Yu.A. ; Smolin, D.A. ; Sotnikov, V.N. ; Stolyarsky, Yu.V. ; Strachota, J. ; Strizh, T.A. ; Telyukov, E.V. ; Feshchenko, A.A. ; Khabarov, V.S. ; Cvach, J. ; Chvyrov, A.S. ; Shabratova, G.S. ; Shalygin, A.B. ; Shikanian, A.A. ; Shirkov, D.V. ; Shkvarzhil, Ya. ; Shchelev, A.S. ; Yukaev, A.A. ; Yarygin, G.A. ; Yatsunenko, Yu.A.

Pages: 15


Language: Russian

Total numbers of views: 1661
Numbers of unique views: 675
 Record created 2010-10-26, last modified 2014-01-30Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)